Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja


S spletno stranjo luc.si (v nadaljevanju tudi luc.si) upravlja podjetje LUČ.SI d.o.o., Industrijska ulica 8, 2342 Ruše, telefonska številka: 030 746 447, elektronski naslov: info@luc.si, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja. Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne strani luc.si, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem in kupcem. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku njegovega nakupa (oddaje naročila).
Komentarji in objave v spletnih programih


Luč.si ne prevzema odgovornosti za vsebine komentarjev obiskovalcev, objavljenih v razpravah spletnih programov, ki jih upravlja Luč.si. Na straneh domene luc.si ni dovoljeno širiti rasne, verske ali druge nestrpnosti, objavljati žaljivih vsebin, izvajati samopromocije ali na kakšen drug način rušiti osnovnega reda spletnega portala. Uredništvo si pridružuje pravico, da po lastni oceni presodi o morebitnem kršenju pravil in načel, podanih v pogojih uporabe in spornih komentarjev ne objavi ali jih umakne s spletnega portala ali po svoji presoji ukrepa drugače.
Dostopnost informacij


Luč.si se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

  • podatke o podjetju Luč.si (ime in sedež podjetja, matična številka),
  • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
  • bistvene lastnosti artiklov,
  • dostopnost artiklov,
  • pogoje dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave),
  • cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene.
Naročilo


Kupoprodajna pogodba med Luč.si in kupcem je sklenjena v trenutku, ko Luč.si kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila. S tem postanejo vse cene in drugi pogoji, kot izhajajo iz oddanega naročila, fiksirani in veljajo tako za Luč.si, kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče. Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Luč.si.
Izdaja računa


Luč.si po ali ob dostavi naročenih artiklov kupcu pošlje tudi račun in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca ali v fizični obliki poleg naročila. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.