Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja


S spletno stranjo luc.si (v nadaljevanju tudi luc.si) upravlja podjetje LUČ.SI d.o.o., Šolska pot 5, 1225 Lukovica, telefonska številka: 030 746 447, elektronski naslov: info@luc.si, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja. Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne strani luc.si, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem in kupcem. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku njegovega nakupa (oddaje naročila).
Komentarji in objave v spletnih programih


Luč.si ne prevzema odgovornosti za vsebine komentarjev obiskovalcev, objavljenih v razpravah spletnih programov, ki jih upravlja Luč.si. Na straneh domene luc.si ni dovoljeno širiti rasne, verske ali druge nestrpnosti, objavljati žaljivih vsebin, izvajati samopromocije ali na kakšen drug način rušiti osnovnega reda spletnega portala. Uredništvo si pridružuje pravico, da po lastni oceni presodi o morebitnem kršenju pravil in načel, podanih v pogojih uporabe in spornih komentarjev ne objavi ali jih umakne s spletnega portala ali po svoji presoji ukrepa drugače.
Dostopnost informacij


Luč.si se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

  • podatke o podjetju Luč.si (ime in sedež podjetja, matična številka),
  • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
  • bistvene lastnosti artiklov,
  • dostopnost artiklov,
  • pogoje dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave),
  • cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene.
Naročilo


Kupoprodajna pogodba med Luč.si in kupcem je sklenjena v trenutku, ko Luč.si kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila. S tem postanejo vse cene in drugi pogoji, kot izhajajo iz oddanega naročila, fiksirani in veljajo tako za Luč.si, kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče. Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Luč.si. Kupcem, ki so fizične osebe, pripadajo vse pravice po Zakonu o varstu potrošnikov.
Izdaja računa


Luč.si po ali ob dostavi naročenih artiklov kupcu pošlje tudi račun in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca ali v fizični obliki poleg naročila. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.
Možnost odstopa od nakupa


Kot kupec imate pravico, da v 14 dneh pisno obvestite Luč.si, da odstopate od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dneva, ko ste pridobili dejansko posest nad blagom ali jo je pridobila namesto vas tretja oseba, ki ni prevoznik in ste jo v ta namen določili. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od pogodbe. Nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe (ki vsebuje vsaj ime in priimek kupca, njegov naslov, navedbo blaga, na katerega se nanaša odstop, kontaktne podatke kupca (telefonska številka ali e-poštni naslov) in podatke o TRR kupca, če kupec želi, da se mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun) oziroma o nameravanem vračilu blaga lahko potrošnik pošlje na elektronski naslov info@luc.si ali na naslov Luč.si d.o.o., Šolska pot 5, 1225 Lukovica.
Če odstopite od pogodbe, morate prejeto blago vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopate od pogodbe, pri čemer sami krijete stroške vračila blaga. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe vam bo Luč.si v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili, vrnila prejeta plačila. Luč.si lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago poslali nazaj. Blago morate Luč.si vrniti v stanju, v kakršnem je bilo, ko vam je bilo izročeno oz. ko je bilo izročeno naslovniku. Blago mora kupec vrniti na naslov: Luč.si d.o.o., Šolska pot 5, 1225 Lukovica. Pri nakupu digitalnih vsebin in dostopa do spletnih programov nimate pravice do odstopa od pogodbe.