top of page
Program Izbrani
ozadje

BIRMANSKI PROGRAM IZBRANI

Pri prevodu in distribuciji tega programa v Sloveniji sodelujemo že nekaj let. Je projekt, s katerim se je naša zgodba začela. Trudimo se, da ga redno posodabljamo skladno s potrebami na terenu, ter dodajamo vsebine, ki birmancem in katehetom dodatno obogatijo pot priprave na birmo.

ozadje

SPLETNI PROGRAM SPREMENJENI

Je naš najnovejši program, ki ga ponujamo v obliki spletnega tečaja.

S pomočjo video vsebin, dinamičnih nagovorov ter konkretnih izzivov vam pomaga na novo spoznati in živo vstopiti v daritev svete maše.

Program Spremenjeni
Usposabljanje animatorjev
ozadje

USPOSABLJANJA ANIMATORJEV

Vodimo usposabljanja za birmanske, oratorijske in druge animatorje ter ponujamo vodenje mladinskih ali študentskih skupin.

Po mnogih župnijah se je vzpostavila dobra praksa birmanskega ali oratorijskega animatorstva, ki v župnijo uspešno vključuje mlade po birmi. Žal se številne skupine soočajo s težavo duhovne priprave in spremljanja teh mladih. Na to potrebo odgovarjamo s programi usposabljanja in/ali spremljanja animatorskih skupin.

Animatorjem pomagamo, da doživijo lepoto svojega poslanstva ter vzamejo resno tudi lastno duhovno pripravo na delo, ki jim je zaupano.

Glede na potrebe posamezne župnije se lahko dogovorimo za različne oblike sodelovanja, od krajšega usposabljanja animatorjev do rednega spremljanja skupine na župniji.

Animatorjev
ozadje

PRIPRAVA DUHOVNIH VIKENDOV ZA MLADE

Po dogovoru pripravimo in vodimo duhovne vikende za birmance ali mladinske skupine.

Ponujamo pripravo in vodenje duhovnih vikendov za birmance (ali druge mlade), na katerih jim želimo v odmiku od vsakdana ponuditi možnost za živo srečanje z Jezusom in medsebojno druženje. Verjamemo, da tudi iz takih izkušenj zraste želja po nadaljevanju druženja in pogovorov tudi po prejemu zakramenta svete birme.

Teen Prayer Group
Vikendow za mlade
bottom of page